سرشار از پروتئین

مخمر فرآوری شده گاستو سرشار از پروتئین و اسید های آمینه بوده که برای بدن ضروری می باشند.

پروتئین ها از اسیدهای آمینه منحصر به فردی تشکیل شده اند. این مولکول های کوچک دارای ساختاری مشابه هستند، اما هر کدام از آن ها ویژگی مشخصی دارند که آن را از اسیدهای آمینه دیگر متمایز می کند. پروتئین های فیزیولوژیک شامل ۲۰ اسیدهای آمینه متفاوت هستند. اگر چه بدن به همه آنها نیاز دارد، اما توانایی تولید برخی از آنها در بدن وجود دارد. باقی آمینو اسیدها، یعنی اسید آمینه هایی که بدن نمی تواند آن ها را تولید کند، باید از طریق رژیم غذایی تامین شوند تا بدن در معرض کمبود پروتئین قرار نگیرد.

پروتئین هایی که هر روز وارد بدن می شوند، در دستگاه گوارش به اسیدهای آمینه تبدیل می شوند. این اسیدهای آمینه از طریق روده جذب شده و به بافت های بدن منتقل می شود. سلولهای مختلف بدن انسان بسته به نیاز خود با استفاده از این اسیدهای آمینه، پروتئین های جدیدی که برای رشد ماهیچه، تولید آنتی بادی، تشکیل سلول های خونی یا سنتز هورمونی نقش دارند، را تولید کنند. این اسیدهای آمینه برای تولید یک پروتئین منحصر به فرد در مقادیر و توالی های مختلف با هم ترکیب می شوند. تنوع مخلوط کردن و تطبیق ۲۰ اسید آمینه به شما این امکان را می دهد که مجموعه ای از پروتئین ها را برای حمایت از سلامتی خود تولید کنید.

از ۲۰ اسید آمینه موجود در پروتئین بدن، ۹ مورد از رژیم غذایی تامین می شوند. زیرا سلول های شما نمی توانند آنها را تولید کنند. این اسیدهای آمینه عبارتند از

  • هیستیدین
  • ایزولوسین
  • لوسین
  • لیزین
  • متیونین
  • فنیل آلانین
  • ترئونین
  • والین
  • تریپتوفان

آرژنین، در طول دوره هایی که رشد بدن سریع است، مانند دوران کودکی ضروری است.

مقادیر هر اسید آمینه ضروری که نیاز دارید می تواند بستگی به ترکیب کلی اسید آمینه پروتئینی مصرفی داشته باشد. به عنوان مثال، سلول های بدن می توانند از سیستئین در صورت نیاز متیونین تولید کنند. با این حال، اگر میزان مصرف سیستئین کم باشد، نیاز به متیونین اضافی در رژیم غذایی خود دارید. این کار را نه تنها برای رفع نیازهای بدن به متیونین بلکه برای تولید سیتستین نیز نیاز خواهید داشت.

در میان مواد غذایی جدید که در حال حاضر توسعه یافته و مورد مطالعه قرار گرفته، پروتئین تک سلولی (SCP) از مخمر نقش مهمی دارد. در واقع، مخمرها تولید کنندگان کارآمد پروتئین از منابع مختلف کربن هستند. محتوای پروتئینی مخمرها معمولا بالاتر از 8/38 تا 7/70 درصد وزن خشک است و این پروتئین حاوی مقادیر قابل توجه لیزین و همچنین مقدار کافی ترئونین و تریپتوفان است. در جدول زیر، لیست اسیدهای آمینه و ترکیب درصد اسیدهای آمینه موجود در مخمر فرآوری شده آورده شده است.

 

اسیدهای آمینه و ترکیب درصد اسیدهای آمینه موجود در مخمر فرآوری شده

* اسیدهای آمینه ضروری بدن

Amino Acids

Content(g/100g)

Alanine

2.38

Arginine

2.09

Aspartic Acid

4.22

Cysteine

0.78

Glutamic acid

7.03

Glycine

1.98

Histidine*

0.86

Isoleucine*

1.95

Leucine*

2.96

Lysine*

3.38

Methionine*

0.65

Phenylalanine*

1.79

Proline

1.61

Serine

2.29

Threonine*

2.04

Tryptophan*

1.97

Tyrosine

1.36

Valine*

2.36

نکته قابل توجه در پروتئین موجود در مخمر فرآوری شده گاستو، هضم بیولوژیک پروتئین طی فرآیند تولید است. این بدین معناست که پروتئین های موجود در سلول مخمر، طی فرآیند تولید مخمر فرآوری شده گاستو، به اجزای کوچکتر خود یعنی اسیدهای آمینه تقسیم می شوند که جذب این پروتئین توسط بدن را به طرز قابل ملاحظه ای افزایش می دهد زیرا نیاز به هضم پروتئین و تبدیل شدن به اسیدهای آمینه در دستگاه گوارش به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.

پروتئین موجود در مخمر فرآوری شده گاستو عمدتاً از نوع پروتئین های کوتاه زنجیره (پپتیدها) و اسیدهای آمینه آزاد بوده که بسهولت هضم شده و جذب بدن می شوند.

 

منبع:

R. Wolfe, A Guide to Amino Acid and Protein Nutrition: Essential Amino Acid Solutions for Everyone (the EAASE Program). Independently Published, 2017.

No Comments